Els resultats d'una metaanàlisi recent suggereixen que la condroïtina no redueix el dolor en pacients amb artrosi (Ann Intern Med 2007;146:580-90).

En una notícia anterior vam comentar els resultats de l'assaig clínic GAIT (Glucosamine/chondroitin Arthritis Intervention Trial), en 1.583 pacients amb artrosi de genoll, en el qual el tractament amb glucosamina, condroïtina, o la combinació d'ambdós no va alleujar més el dolor que el placebo.

En la metaanàlisi de 20 assaigs clínics, en 3.846 pacients, comparatius entre condroïtina i placebo o sense tractament, s'hi va observar un efecte beneficiós només en petits estudis i amb limitacions metodològiques. Els autors conclouen que els grans assaigs i metodològicament adequats indiquen que l'efecte beneficiós simptomàtic de la condroïtina és mínim o inexistent i, per tant, no s'hauria d'utilitzar. En l'editorial que acompanya l'article, l'autor planteja alguns dubtes sobre l'eficàcia de la condroïtina i, no obstant, conclou que atès que no s'han notificat efectes adversos freqüents ni greus, se'n podria justificar l'ús en alguns pacients que descriuen millora (Ann Intern Med 2007;146:611-12).