Ús terapèutic del cannabis: Preparats de cannabis disponibles

Pel que fa a aspectes farmacocinètics i farmacodinàmics, tant la planta sencera com els cannabinoides purificats presenten avantatges i inconvenients. L'ús de la planta sencera o els seus extrets permet l'administració dels múltiples components que hi són presents i que modulen l'acció del THC. Així per exemple, el cannabidiol té efectes sedants i antagonitza l'ansietat induïda pel THC, cosa que no succeeix amb els derivats purificats. D'altra banda, l'ús de l'herba crua en dificulta la dosificació estandarditzada atès que la quantitat de cannabinoide depèn del tipus de planta i de la forma d'inhalació en el cas que s'administri per via inhalada. Els productes sintètics no presenten aquest inconvenient, però no tenen tots els efectes terapèutics atribuïts a l'herba. Els extrets estandarditzats de cannabis tenen tots els components de la planta i un contingut conegut de principis actius que faciliten la dosificació.

L'herba del cànem es pot consumir fumada o per via oral. La quantitat de marihuana absorbida depèn de la via d'administració. Per inhalació de fum, l'absorció és ràpida, els efectes s'inicien en pocs minuts, i són complets abans de mitja hora. Quan es menja, els efectes s'inicien entre ½ i 2 h després de la seva ingestió i duren de 2 a 6 h.

Per ingerir-la per via oral, cal dissoldre el THC (que és molt liposoluble) en un greix. Com a dosi inicial, cal desfer un cabdell petit, en quantitat equivalent a ¾ d'una cullaradeta rasa de cafè, i retirar-ne els branquillons; això s'afegeix a una mica d'oli o mantega tebis, es barreja uns segons i s'ingereix sucant-hi pa o afegint-ho a un plat habitual. El preparat d'oli o mantega es pot guardar per a ocasions posteriors.

El contingut de principis actius de la marihuana és variable i depèn del lloc i de les condicions de cultiu, de recol·lecció i dessecació de la planta, així com de la part de la planta d'on s'extreu el producte (els brots florals femenins o cabdells tenen més principi actiu). A més, l'efecte de la marihuana, sobretot menjada, és variable d'una persona a una altra. Per aquest motiu es fa difícil de recomanar-ne una dosi estàndard. Cada pacient ha de trobar la seva dosi. Es recomana iniciar el tractament per via oral amb dosis petites (¾ d'una culleradeta rasa de cafè) i augmentar-ne la dosi o reduir-la en funció de l'efecte terapèutic buscat i els efectes indesitjats. Per via inhalada la dosificació és més fàcil perquè els efectes són més immediats i duren menys, però aquesta via s'hauria de reservar per a aquells pacients en qui el benefici terapèutic és superior que els efectes perjudicials del fum (per exemple, pacients amb càncer terminal). Per via oral l'efecte pot durar més, i es pot repetir la dosi, si cal, cada 6 h.

Actualment hi ha dos grups a Europa que han desenvolupat extrets de cannabis per a projectes de recerca. A l’Institute for Oncological and Immunological Research de Berlín produeixen càpsules d'extrets de cannabis en un vehicle oliós (Cannador®). Actualment hi ha projectes clínics en curs a Alemanya, Suïssa, Àustria i al Regne Unit amb aquest producte. No obstant això, no sabem si aquest producte ha passat totes les fases de desenvolupament clínic.

GW Pharmaceuticals és una empresa privada britànica que ha desenvolupat extrets de cannabis que s'administren per via sublingual i en la mucosa oral (Sativex®). Actualment te en marxa assaigs clínics en fase III en diverses indicacions (vegeu els apartats Indicacions: Dolor i Indicacions: Neurologia). Recentment l’agència reguladora de medicaments canadenca s'ha mostrat favorable en aprovar el Sativex® pel tractament del Dolor neuropàtic i l’espasticitat i dolor en pacients amb esclerosi múltiple que no responen als tractaments habituals. Tanmateix, l'empresa té previst comercialitzar el seu producte al Regne Unit a la primavera del 2005 per a les mateixes indicacions.

Des de setembre de 2003 es dispensa a les farmàcies holandeses i sota prescripció mèdica l'herba crua o marihuana amb el nom comercial: Bedrocan® (amb un 18% de THC i un 0,8% de CBD). Es dispensa en pots de 5 g. Les indicacions aprovades són les següents: pacients amb esclerosi múltiple, nàusees i vòmits secundaris a la quimioteràpia i a la radioteràpia, dolor neuropàtic crònic, tractament pal·liatiu per a pacients amb càncer i sida, i en la síndrome de Gilles de la Tourette, per a pacients que no responen o no toleren els tractaments de referència per a cadascuna de les indicacions. L'administració del producte es fa per via oral com a infusió o per inhalació amb nebulitzadors. Aquest producte es pot exportar a d'altres països.

El dronabinol o THC dissolt en oli de sèsam en càpsules de 2,5 mg, 5 mg i 10 mg (Elevat®, Marinol®, Ronabin®) està comercialitzat al Canadà, Israel, el Regne Unit, Sud-àfrica i els Estats Units). Està autoritzat per a la prevenció de nàusees i vòmits secundaris a quimioteràpia que no han respost als antiemètics habituals i per al tractament de l'anorèxia en pacients amb sida. La dosi recomanada com a antiemètic és de 5 mg/m2 al dia inicialment (en 4-5 preses), amb increments de 2,5 mg, fins a un màxim de 15 mg/m2 al dia. Per al tractament de l'anorèxia en la sida, es recomana començar amb 5 mg al dia (en 2 preses) que es poden augmentar fins a un màxim de 20 mg al dia. Els preus varien segons el país: als Estats Units, 5 mg de dronabinol costen 5 $, i a Alemanya, on s'aconsegueix com a medicació estrangera, costen 38 $. La farmàcia Bock-Pharmacy de Frankfurt (info@the-pharm.de) fabrica, en col·laboració amb una companyia farmacèutica, un preparat de dronabinol a un preu més reduït que els altres preparats comercialitzats (5 mg de dronabinol costen 8,8 $, 10 €).

La nabilona (Nabilone®) és un anàleg sintètic del THC, comercialitzada al Regne Unit, el Canadà, Irlanda i els Estats Units. Està disponible a Espanya, en càpsules d'1 mg, com a medicació estrangera a través dels serveis de farmàcia dels hospitals. Està autoritzada per a la prevenció de les nàusees i vòmits secundaris a quimioteràpia que no han respost als tractaments antiemètics de referència (cal justificar-ho a la sol·licitud). Se'n recomanen dosis de 2-4 mg al dia, però se'n poden donar fins a 6 mg al dia, repartits en tres preses.

Darrera revisió: 02 Mar 2005 - 14:42
Copyright © 1999-2005 Fundació Institut Català de Farmacologia [http://www.icf.uab.es]