Skip to topic | Skip to bottom

Ús terapèutic del cannabis FICF ©

Fundació Institut Català de Farmacologia

Cannabis
[Darrera revisió: 10 Sep 2010 - 07:55]

Start of topic | Skip to actions

Antecedents i experiència

Antecedents

  • maig de 2001: Els representants dels cinc partits del Parlament de Catalunya van signar una Proposició no de Llei en la qual s'instava el Consell Executiu a fer les gestions necessàries davant les diferents administracions per autoritzar-ne l'ús amb finalitats terapèutiques.

    Aquesta petició va ser desestimada pel Govern Central. No obstant això, es va aconseguir la importació d'un derivat sintètic del cannabis (la nabilona) per al tractament de les nàusees i els vòmits de la quimioteràpia antineoplàstica. Aquests esdeveniments van motivar l'interès de diferents institucions sanitàries per l'ús terapèutic del cannabis.

  • El 2002: La FICF va elaborar, a petició del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya, un informe tècnic sobre la farmacologia, eficàcia, toxicitat i lloc en terapèutica del cannabis i els seus derivats. De manera paralela es va posar a disposició de l'usuari i personal sanitari un telèfon d'informació sobre aquest ús i es va fer un seguiment i anàlisi de les consultes rebudes els resultats dels quals s’han publicat recentment Med Clin (Barc) 2005; 122: 76-7

L'experiència

La feina realitzada durant aquests anys posa de manifest dues realitats paral·leles entorn de l'ús terapèutic del cannabis:

  • Son necesaris nous assaigs clínics perquè el cannabis pugui ser aprovat per les agències reguladores com un medicament, tot i que els estudis realitzats fins ara suggereixen que pot ajudar a millorar els símptomes de certs grups de pacients entre els quals destaquen els oncològics que reben quimioteràpia, i els pacients amb sida, esclerosi múltiple o dolor crònic neuropàtic que no responen a les estratègies terapèutiques disponibles.

  • Tot i ser una substància il·legal a Catalunya i també a l'Estat espanyol, determinats grups de pacients l'usen amb finalitat terapèutica.
    • La majoria són pacients oncològics resistents als tractaments antiemètics habituals.
    • No obstant això, molts d'ells tenen problemes per encertar la dosi, és a dir, trobar herba de qualitat amb la mateixa potència. També tenen por a ser estigmatitzats i que se'ls consideri addictes a la substància. A més, sovint no informen el seu metge, fet que crea angoixa i desconfiança.

Aquestes dues realitats alimenten un debat encreuat entre els experts que defensen esperar els resultats de futurs assaigs clínics i els qui pensen que, tot i que cal continuar investigant, les proves d’eficàcia i seguretat dels cannabinoides són suficients per aprovar l’ús compassiu d’aquesta substància en pacients concrets que no responen als tractaments disponibles.

Entre els de l’últim grup es troba el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que, amb el suport d'institucions públiques i privades com la FICF, l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona i el Col·legi Oficial de Farmacèutics, van anunciar d'iniciar per al segon trimestre del 2005 un projecte pilot de dispensació de cannabis amb prescripció mèdica. En aquell moment, aquestes declaracions van reobrir el debat sobre si el cannabis tindria o no un lloc en terapèutica en l’actualitat.

Aquesta pàgina web ofereix informació contrastada que de ben segur donarà llum a aquest debat.

Copyright © 1999-2019 Fundació Institut Català de Farmacologia.
Comentaris o dubtes sobre aquest espai web? Envia un e-mail.